Livs stämmer Kraft Foods AB

Försäkringskassan beviljade förra året en av förbundets medlemmar hel sjukersättning tillsvidare. Innan Försäkringskassans beslut hade vunnit laga kraft avslutade Kraft Foods AB med stöd av 33 § lagen om anställningsskydd medlemmens anställning.

Medlemmen, en trotjänare, som varit anställd av bolaget sedan 1963 fick ett skriftligt meddelande hemskickat om att hans anställning hade avslutats. Kraft Foods AB hade inte innan dess förhandlat med förbundet i frågan.

Förbundet har gjort gällande att Kraft Foods AB brutit mot 33 § lagen om anställningsskydd genom att avsluta anställningen innan Försäkringskassans beslut vunnit laga kraft samt att bolaget även brutit mot 11 § medbestämmandelagen eftersom det inte primärförhandlat innan beslutet fattades.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt