Kvinna fick sjukpenning med hänsyn till besvär som inte utretts av Försäkringskassan

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Fastighetsanställdas förbund vunnit ett mål om sjukpenning i Kammarrätten i Stockholm.

Medlemmen hade vid omprövning nekats sjukpenning under en kortare period. Dessförinnan hade kvinnan varit sjukskriven en lång period pga. handledsproblem med karpaltunnelsyndrom och långvarig smärtproblematik. Efter indragningsperioden har hon åter beviljats sjukpenning mot bakgrund av nya läkarintyg som angav att kvinnan hade psykiska besvär.

Förvaltningsrätten vägrade ge ett längre anstånd i målet varför behövlig komplettering inte hann inhämtas från psykiatrin och överklagandet avslogs.

Efter inkommen komplettering överklagades avslagdomen till kammarrätten som beviljade prövningstillstånd och därefter biföll överklagandet. Kammarrätten konstaterar att medlemmens arbetsförmåga varit helt nedsatt också under perioden den 21 februari – 4 mars 2012.

Ärendet har drivits av principiella skäl eftersom det av utredningen framgick att medlemmen även under aktuell period mådde dåligt av andra orsaker än de som i första hand angivits på läkarintygen. Detta utredde inte Försäkringskassan tillräckligt trots att kassan hade fått vetskap om att medlemmen hade psykiska besvär.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Fastighets. Ombud var förbundsjuristen Elizabeth Östman, 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt