Kvinna får rätt till en fjärdedels sjukersättning

En kvinna får rätt till en fjärdedels sjukersättning efter en dom i förvaltningsrätten. Kvinnan, som hade en mångårig smärtproblematik, hade genomgått omfattande rehabiliteringsåtgärder och fått optimalt anpassade arbetsuppgifter hos sin ordinarie arbetsgivare. Tack vare att hon hade möjlighet att återhämta sig en dag i veckan klarade hon att arbeta 75 procent. Hon hade haft 25 procent sjukpenning eller sjukersättning i sex år när hon blev utförsäkrad och hänvisades till Arbetsförmedlingen. 

Efter att hon gått igenom Arbetsförmedlingens program var bedömningen att alla rehabiliteringsåtgärder var uttömda och att hon inte kunde få  högre arbetsförmåga i något arbete på arbetsmarknaden. Trots det nekade Försäkringskassan henne sjukersättning med motiveringen att hon skulle kunna arbeta heltid i ett för henne optimalt anpassat arbete.  

Förvaltningsrätten konstaterade att hon redan hade optimalt anpassade arbetsuppgifter på sin nuvarande arbetsplats, att hon var beroende av en period  av återhämtning för att arbeta 75 procent och att hon hade en lång sjukdomshistorik. Eftersom alla rehabiliteringsåtgärder bedömts uttömda hade hon rätt till en fjärdedels sjukersättning. 

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräddes av förbundsjurist Evalena Ödman, telefon 08-676 63 02.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt