Kommunalarbetareförbundet stämmer Bussarbetsgivarna och Bergkvarabuss för att förarna ska få sova i fred

Svenska Kommunalarbetareförbundet har kämpat för att få igenom en regel i kollektivavtalet för bussförare som kör beställningstrafik som säger att de vid övernattning ska ha rätt att sova i eget rum. En sådan regel infördes 2008. Arbetsmiljöproblemet som förbundet ville göra något åt bestod i att förare ofta fick dela rum med andra förare som de inte kände och det förekom även att kvinnor och män fick dela rum. Dessutom kunde rumskamraten ha andra arbetstider och komma och väcka den andra föraren mitt i natten.

Trots att det införts en skyddsregel i avtalet fortsätter Bergkvarabuss att boka gemensamt boende för förare då bolaget anser att det är en kostnadsfråga som väger tyngre än arbetsmiljöaspekterna. Svenska Kommunalarbetareförbundet har nu stämt Bergkvarabuss vid Arbetsdomstolen med krav på skadestånd då förbundet menar att bolaget bryter mot kollektivavtalet när det inte bokar eget rum åt förare vid övernattningar.

Ombud för Svenska Kommunalarbetarförbundet är förbundsjuristen Malin Wulkan vid LO-TCO Rättsskydd AB.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt