Kommunal stämmer Göteborgs Spårvägar för felaktiga uppsägningar

Kommunal har ansökt om stämning på Göteborgs Spårvägar i Arbetsdomstolen. Förbundet menar att två medlemmar har sagts upp pga sjukdom trots att de har arbetsförmåga.

Medlemmarna har arbetat många år inom den koncern där Göteborgs Spårvägar är moderbolag. Under 2013 uppstod arbetsbrist i det dotterbolag där de arbetade. Medlemmarna omplacerades därför till att arbeta med städuppgifter hos Göteborgs Spårvägar från och med 1 januari 2014. De hann arbeta några dagar med sina nya arbetsuppgifter innan de sjukskrevs för mindre allvarliga besvär. Under sjukskrivningstiden uppmanades medlemmarna av arbetsgivaren att uppsöka företagshälsovården.

När de båda medlemmarna hade varit hos företagshälsovården utfärdade företagsläkaren ett intyg. Där påstods att de två medlemmarna inte kan klara ett städarbete med hänsyn till deras samlade hälsotillstånd. Intygen har utfärdats utan någon som helst utredning av aktuella arbetsuppgifter eller möjliga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Med stöd av intygen har Göteborgs Spårvägar sagt upp de båda medlemmarna. Omplacering har inte ens övervägts med hänvisning till intygen.

Kommunal har nu väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att uppsägningarna ska ogiltigförklaras samt allmänt skadestånd till medlemmarna. Kommunal menar att båda medlemmarna har arbetsförmåga, i vart fall har de det efter rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Dessutom har Göteborgs Spårvägar haft möjlighet att omplacera dem. Vid tidpunkten för uppsägningarna fanns flera lediga tjänster i arbeten som båda haft tidigare.

Arbetsdomstolens mål A 204/14 och A 205/14. Ombud är förbundsjuristerna Annika Ewerblad och Susanna Kjällström, Tfn 08–6766369 och 08-6766370

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt