Kommunal har stämt Aleris Närsjukhus AB, Arbetsdomstolens mål A 118/22

Aleris Närsjukhus AB har infört en policy genom vilken bolaget kräver att de anställda vaccinerar sig mot covid-19. Anställda som har vägrat vaccinera sig skickades hem utan lön. Enligt policyn kan en vägran att vaccinera sig också innebära sakliga skäl för uppsägning. Runt årsskiftet 2021/2022 skickades tre arbetstagare anställda vid bolaget hem på grund av att de inte vaccinerat sig. De har sedan dess inte fått arbeta och har inte heller fått lön. Vaccinationskravet innebär förutom själva vaccinationen (som är ett påtvingat kroppsligt ingrepp) också att de anställda måste dela en känslig personuppgift med arbetsgivaren (uppgiften om vaccination). Förbundets uppfattning är att arbetsgivaren inte kan kräva detta av arbetstagarna och att ett vaccinationskrav strider mot kollektivavtalet. Förbundet har genom stämningen yrkat lön till de drabbade arbetstagarna och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrottet, till såväl arbetstagarna som förbundet.

Anne Alfredson
Förbundsjurist

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt