Inbjudan till fördjupningskurs i arbetsrätt

Under hösten 2022 avser LO-TCO Rättsskydd AB att genomföra en fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursen vänder sig i första hand till anställda på förbunden, lokalt och centralt, som har erfarenhet av förhandlingsverksamhet (har tvisteförhandlat i mer än ca två år).

Som deltagare i kursen förväntas man ha grundläggande kunskaper om MBL, LAS, förtroendemannalagen, diskrimineringslagen och reglerna kring löneindrivning och konkurs. Kursmomenten kommer att fokusera på komplicerade frågor som uppstår vid hantering av tvisteärenden och kommer i stor utsträckning vara problembaserade där deltagarna förväntas delta aktivt.

Kursen kommer att genomföras i tre block (se bilaga).

Block 1 – 18, 19 och 20 oktober

Block 2 – 15, 16 och 17 november

Block 3 – 13, 14 och 15 december

Kursen börjar kl 10.00 dag ett och avslutas kl 15.00 dag tre.

Utbildningen kommer att genomföras i Stockholm, lokal meddelas senare.

Kursavgiften är 30 000 kr. I kursavgiften ingår kaffe, lunch, middag en av dagarna i varje block och kursdokumentation. Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna ett kursintyg.

Anmälan ska ske senast den 23 juni till sussanne.lundberg@fackjuridik.com. Anmälan är bindande. Platserna är begränsade och vi tillämpar principen ”först till kvarn”.

Hälsningar

Sussanne Lundberg

Bilaga

Fördjupningskurs arbetsrätt 3 X 3 dagar, hösten 2022

Block 1 – kollektiv arbetsrätt

Dag 1 – Förhandlingsrätt, föreningsrätt, förtroendemannalagen

Dag 2 – Primär förhandlingsskyldighet, veto, tolkningsföreträden

Dag 3 – Kollektivavtal; ingående, tolkning, 28 § MBL

Block 2 – individuell arbetsrätt 1

Dag 1 – Las, gammalt och nytt

Dag 2 – Omplacering, omreglering,

Dag 3 – Övergång av verksamhet, arbetsskador och rehabilitering

Block 3 – individuell arbetsrätt 2

Dag 1 – Diskriminering

Dag 2 – Löneindrivning

Dag 3 – Preskription och fackets ansvar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt