If Metall stämmer Teknikarbetsgivarna och Carcotec Sweden AB för turordningsbrott

Carcotec Sweden AB tillverkar truckar och bedriver verksamhet i Ljungby och i Lidhult i Småland. Bolaget har haft ca 160 anställda i Ljungby och ca 200 anställda i Lidhult.

I början av 2009 beslutade bolaget att tillverkningen av truckar i Ljungby skulle flyttas till Lidhult. I Ljungby skulle endast företagsledningen och ett mindre reservdelslager finnas kvar. Bolaget valde ut 84 arbetstagare som skulle få följa med verksamheten när denna flyttade till Lidhult utan att iaktta de anställdas anställningstid. Ett mindre antal av de kvarvarande arbetstagarna erhöll tjänster på reservdelslagret och resterande 68 arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist.

IF Metall har stämt bolaget inför Arbetsdomstolen och gör gällande att det har gjort sig skyldigt till turordningsbrott. Bolaget skulle ha låtit de arbetstagare vid driftsstället i Ljungby som hade längst arbetstid börja arbeta i Lidhult.

Ombud för IF Metall är förbundsjuristen Agneta Bern, 08-6766305.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt