IF Metall begär förslagsersättning

IF Metall har påkallat skiljeförfarande med yrkande om s.k. förslagsersättning.

Vid Böhler-Uddeholm Precision Strip AB har sex medarbetare utvecklat processen i produktionen vilket resulterat i stora resultatförbättringar för bolaget. Förbättringen har inneburit besparingar som kan beräknas i miljontals kronor per år.

Bolaget har för förslaget utgivit 800 kr var till de sex berörda medarbetarna.

Efter flera år av förhandlingar har förbundet nu påkallat skiljeförfarande för att få rätten till ersättning prövad rättsligt. Sammanlagt begär förbundet strax under en miljon kronor i ersättning till de sex att dela på.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt