Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att bandytränare inte var företagare

Ska en person som arbetar ideellt och tränar ungdomslag i bandy betraktas som företagare och nekas a-kassa bara för att idrottsverksamheten råkar bedrivas i aktiebolagsform och han suttit i styrelsen?

Vi har tidigare rapporterat om att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att pröva frågan om Unionen-medlemmen som nekades a-kassa med motiveringen att han genom sitt engagemang i idrottsverksamhetens bolag var företagare och därmed inte hade rätt till ersättning.

Såväl a-kassan som underinstanserna ansåg att medlemmen skulle betraktas som företagare eftersom han varit ordförande och firmatecknare både i aktiebolaget och den idrottsförening som äger bolaget och ansågs därmed ”bedriva näringsverksamhet”.

Men Högsta förvaltningsdomstolen går i sin dom på LO-TCO Rättsskydds linje och kommer fram till en annan slutsats. ”Enbart det förehållandet att medlemmen är ordförande och firmatecknare i bolaget och föreningen kan inte anses innebära att han bedriver näringsverksamhet”, skriver domstolen och slår fast att bandytränaren redan på denna grund inte kan betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Beslutet att neka honom ersättning upphävs.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen och företräddes i processen av förbundsjurist Magnus Eriksson, 08-676 63 47, magnus.eriksson@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt