Högsta förvaltningsdomstolen prövar rätten till graviditetspenning för frisörer och kvinnor i andra tunga arbeten

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att ta upp och avgöra frågan om kvinnor med fysiskt påfrestande arbeten, men som inte innehåller tunga lyft, kan ha rätt till graviditetspenning. Svaret kan komma att få stor betydelse för bland annat yrkesgruppen frisörer som ofta har nekats graviditetspenning av Försäkringskassan för att arbetet inte innehåller några tunga lyft. Det kommer också att vara av stor betydelse för kvinnor inom andra yrken som inte innehåller några tunga lyft, men som är fysiskt påfrestande på grund av att arbetet utförs mycket gående och stående samt innehåller ensidiga, belastande arbetsställningar.

Sofia, medlem i Handelsanställdas förbund, arbetar som frisör. Hennes arbete som frisör innebär oerhört mycket gående och stående med ensidiga och fysiskt påfrestande arbetsställningar. När hon blev gravid fick hon besvär med foglossning, ryggvärk och domningar i benen.  I och med graviditeten blev hennes arbetsställningar än mer obekväma då hennes mage var i vägen och hon fick svårt att nå kunden. Mot slutet av graviditeten blev hennes arbete för tungt och hon hade ingen möjlighet till omplacering på frisörsalongen. Hon var därför tvungen att avbryta sitt arbete. Försäkringskassan nekade henne dock graviditetspenning med motiveringen att arbetet inte innehöll några tunga lyft.

För gravida kvinnor som arbetar i fysiskt påfrestande arbeten finns det möjlighet att ansöka om graviditetspenning i slutet av en graviditet. Det förutsätter bland annat att det ordinarie arbetet blivit för tungt att utföra och att det inte finns någon möjlighet till omplacering.

När lagstiftaren införde graviditetspenning var meningen att hänsyn skulle tas till om det i arbetet förekommer tunga lyft eller krav på vissa svårare rörelser samt om arbetet till stor del måste utföras stående. Lagstiftaren uttalade även att arbeten av monoton karaktär som ger ensidiga belastningar också kan vara svåra att utföra i senare skeden av graviditeten.

År 2011 avgjorde HFD ett mål avseende en förskolelärare som nekats graviditetspenning av Försäkringskassan. HFD klargjorde då att en helhetsbedömning av samtliga faktorer i arbetet ska göras. Eftersom förskoleläraren i sitt arbete hade många tunga och besvärliga lyft samt obekväma arbetsställningar med ensidig belastning tillerkändes hon graviditetspenning.

Därefter har dock Försäkringskassan i många ärenden ställt som krav att arbetet i fråga måste innehålla tunga lyft för att graviditetspenning ska kunna utges. Flera domstolar har också gått på den linjen, vilket bland annat inneburit att yrkesgruppen frisörer ofta har nekats graviditetspenning. Därför är HFD:s beslut att ta upp Sofias mål till prövning mycket välkommet.

Sofia har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Handelsanställdas förbund, och hennes ombud är förbundsjuristen Kerstin Burman, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 40.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt