GS-facket ger juridiskt stöd till kambodjanska arbetare

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch har beslutat att använda sin solidaritetsfond för att möjliggöra att ett antal kambodjanska arbetstagare blir företrädda i en tvist vid Sundsvalls tingsrätt. 

De kambodjanska arbetstagarna har utfört skogsplantering på uppdrag av Botnia Skog AB. Botnia Skog AB har dock försatts i konkurs och arbetstagarna har betydande lönefordringar. I samband med att lönegarantiersättning skulle utbetalas ansökte en företrädare för Botnia Skog AB om betalningsföreläggande hos Kronfogdemyndigheten. Enligt företrädaren är arbetstagarna skyldiga företrädaren pengar för olika utgifter avseende levnadsomkostnader i Sverige.

Företrädaren delgav själv arbetstagarna betalningsföreläggandet i Kambodja. I samband med detta fick arbetstagarna inte någon information om innehållet i handlingen. Istället informerades arbetstagarna om att en underskrift skulle möjliggöra utbetalning av innestående lön. Enligt arbetstagarna har företrädarens agerande syftat till att få lönegarantiutbetalningarna utmätta av Kronfogdemyndigheten. 

Förbundsjuristen Robert Sjunnebo, 08-6766304, kommer att företräda arbetstagarna.  

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt