Gäller förbudet mot avgångsskyldighet före 67 års ålder enligt LAS även Sveriges Radio Symfoniorkester?

Musikerförbundet har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om en musikers rätt att arbeta till 67 års ålder i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Musikerns anställning som basist har avslutats med anledning av att han uppnått 63 års ålder trots att han enligt 32 a § LAS har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han fyller 67 år. Musikern har tydligt talat om att han vill arbeta kvar efter 63 års ålder.

Sveriges Radios åtgärd att avsluta anställningen är att likställa vid ett avsked från hans tillsvidareanställning i bolaget utan att ens saklig grund för uppsägning har förelegat.

32 a § LAS trädde i kraft den 1 september 2001 och har till syfte att skydda mot tvångsvis avgång före 67 års ålder. Avtal om avgångsskyldighet före 67 års ålder är ogiltiga. Detta gäller såväl enskilda anställningsavtal som kollektivavtal. Det var omstöpningen av vårt allmänna pensionssystem som föranledde lagstiftaren att införa detta skydd för arbetstagaren. Arbetstagaren skall ha möjlighet att gå kvar i anställning och på så sätt skaffa sig en bättre pension.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt