Frisör uppsagd för att hon blev med barn

Helen anställdes för ett par år sedan hos Självfallet & Spikrakt AB i Göteborg. Det visade sig efter ett tag att chefen inte gillade att personalen skaffade barn. Chefen framhöll t ex. ofta att hon inte förstod varför detta skulle vara nödvändigt.

På hösten 2012 blev Helen gravid. Till en början vågade hon inte berätta detta annat än för sina kollegor. Till slut tog hon mod till sig och informerade chefen. Ganska snabbt ändrades chefens attityd och hon föreslog bl.a. att Helen borde sjukskriva sig. Vidare kom chefen med ständiga påpekanden om Helens klädsel, matvanor och hur hon skrattade. Vid ett tillfälle upplyste hon en kund om att Helen blivit ”jättetjock”.

Successivt kunde Helen märka att chefens irritation ökade, vilket kulminerade i slutet av januari 2013. Chefen for då ut med direkta anklagelser som gick ut på att hon inte längre tålde Helen sedan Helen blivit gravid. Detta åhördes av kollegorna. Några dagar senare fick Helen via mejl från chefen beskedet att hon måste sägas upp för att hon inte skulle ha skött sitt arbete trots flera varningar, men att även arbetsbrist skulle ligga bakom. Kort därefter fick Helen en skriftlig uppsägning som motiverades med arbetsbrist.

Efter förhandlingar väckte Handelsanställdas förbund en talan för sin medlem Helen i AD och hävdade att Helen blivit skild från anställningen i strid med LAS, föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen. Den påstådda arbetsbristen var enligt Handels fingerad. Ett allmänt skadestånd på 360 000 kr yrkades till Helen.

Av den vittnesbevisning som förbundet åberopade framgick både att Helen var en mycket uppskattad frisör hos kunderna – och även av arbetsgivaren före kännedomen av graviditeten – samt att arbetsgivaren uttalat sig kritiskt mot barnafödande vid åtskilliga tillfällen och även kritiserat Helen för detta. Att arbetsgivaren verkligen ville bli av med Helen av personliga skäl påvisades ytterligare genom mejlkonversationen.

Arbetsdomstolen fann det styrkt att könsdiskriminerande motiv låg bakom uppsägningen som därmed stred mot de åberopade tre lagarna.

Domstolen ansåg emellertid att ett allmänt skadestånd på 120 000 kr var tillräckligt, AD 2015 nr 12. Ombud för Handels och Helen var förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766367.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt