Förvaltningsrätten förstår allvarligheten och konsekvenserna av sexuella trakasserier och ändrar Försäkringskassans beslut

En medlem i Kommunal blev utsatt för grova sexuella trakasserier under en längre period på sin arbetsplats. Efter att ha försökt komma tillrätta med problemen själv vände hon sig till sin arbetsgivare för hjälp och blev samtidigt sjukskriven av sin läkare på grund av krisreaktion och akuta ångestattacker. Under denna tid erbjöds hon också rehabilitering av sjukvården.

Försäkringskassan nekade dock medlemmen sjukpenning under sjukskrivnings- och rehabiliteringsperioden om drygt en månad. Försäkringskassan ansåg nämligen att det rörde sig om en social problematik på arbetsplatsen och inte om en sjukdom, varför medlemmen stått utan försörjning under sjukskrivnings- och rehabiliteringsperioden.

Förvaltningsrätten har nu gett Kommunals medlem rätt och förklarat att hon varit berättigad till sjukpenning under den aktuella perioden. Försäkringskassan har valt att inte överklaga domen.

Domen är mycket välkommen och ligger i linje med gällande rätt. Sjukförsäkringen omfattar alla sjukdomsbesvär – även om de uppkommit till följd av arbetsmiljöproblematik. Förvaltningsrätten är också tydlig i sina domskäl om vad som gäller för denna typ av problematik, vilket är en välkommen markering mot Försäkringskassans inställning som i detta fall inneburit ett förminskade av allvarligheten av sexuella trakasserier och vad sådana kan innebära för en enskild arbetstagare.

Medlemmen beviljades rättshjälp av Kommunal och har företrätts av förbundsjurist Kerstin Burman, 08-676 63 40, kerstin.burman@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt