Förvaltningsrätten beviljade kvinna sjukersättning trots att Försäkringskassan hävdade att alla rehabiliteringsåtgärder inte var uttömda.

Anna lider av olika sjukdomsbesvär. Att hennes arbetsförmåga var nedsatt höll Försäkringskassan med om, men för att beviljas sjukersättning måste också ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedömas inte medföra att arbetsförmågan kan förbättras. 

Till stöd för sin ansökan om sjukersättning hade Anna bifogat en rad läkarutlåtanden där slutsatsen var att hennes arbetsförmåga förmodligen skulle vara nedsatt för all överskådlig framtid samt att ytterligare rehabiliteringsåtgärder inte bedömdes kunna återställa någon arbetsförmåga. 

Försäkringskassan menade att rehabiliteringsmöjligheterna inte kunde anses uttömda. Förvaltningsrätten däremot menar att Försäkringskassan inte fört något resonemang om vilka rehabiliteringsåtgärder som skulle kunna leda till att Anna skulle återfå arbetsförmåga eller inom vilket tidsperspektiv en sådan förbättring i så fall skulle kunna uppnås. Enligt förvaltningsrätten framstod det inte som sannolikt att ytterligare rehabiliteringsåtgärder skulle leda till att Anna inom överskådlig tid skulle återfå någon arbetsförmåga. Hon ansågs därför berättigad till hel sjukersättning från och med december 2010. 

Anna hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och hennes ombud var förbundsjurist Jimmie Söndergaard, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 59.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt