Fortsatt sjukpenning till följd av psykiska besvär

Ali råkade ut för ett olycksfall i juni 2007 då han fastnade med handen i en köttkvarn. Tre fingrar amputerades och han har varit sjukskriven sedan skadedagen. Ali har även mått mycket dåligt psykiskt till följd av olyckan. Försäkringskassan drog in rätten till sjukpenning från den 28 oktober 2008. Efter att ärendet i länsrätten kompletterats med ett nytt utlåtande från behandlande läkare medgav Försäkringskassan bifall till fortsatt sjukpenning från den 19 april 2009. Ali vidhöll att han skulle ha sjukpenning även för perioden mellan den 28 oktober 2008 till den 18 april 2009 och det tyckte även länsrätten.

Ali hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt