Försäkringskassan hörde fel arbetsledare

Per arbetade som larminstallatör och hade under många år ett mycket stressande och hektiskt arbete med ansvar för stora installationer som var förenade med vite vid förseningar. Till slut insjuknade han i uttalad trötthet, nedstämdhet och kognitiv störning av sådan omfattning att det medförde utredning på minnesmottagning, datortomografi m.m. Han fick halv sjukersättning under diagnosen utmattningsdepression.

Försäkringskassan sände en frågeblankett till arbetsgivaren för att utreda rätten till arbetsskadelivränta. En arbetsledare som inte var anställd vid tidpunkten för den skadliga inverkan svarade att arbetet inte varit speciellt ansträngande och att övertid eller resor inte förekommit. Rätten till arbetsskadelivränta avslogs av Försäkringskassan.

Inför överklagan till förvaltningsrätten skickade vi frågeblanketten till rätt arbetsledare men Försäkringskassan vägrar att ändra sin bedömning. Först i förvaltningsrätten medger Försäkringskassan bifall till talan och domstolen fastställer att Per är berättigad till arbetsskadelivränta.

Per hade beviljats rättshjälp av SEKO och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt