Försäkringsbolag stäms på 3 miljoner

LO-TCO Rättskydd AB har som ombud för en medlem i fackförbundet Unionen ansökt om stämning i Stockholms tingsrätt gentemot försäkringsbolaget SEB Trygg-Liv. Ersättningskraven uppgår hittills till cirka 3 miljoner kronor.

Försäkringsbolaget har kraftigt minskat försäkringsersättningen  från försäkringar som arbetsgivaren tecknat till förmån för medlemmen. Bakgrunden är att försäkringsbolaget menar att medlemmen lämnat oriktiga uppgifter i en hälsodeklaration. Detta är enligt LO-TCO Rättsskydd AB en felaktig bedömning och det har inte funnits några skäl att sätta ned försäkringsersättningen för den svåra skada som drabbat medlemmen.  

 

Ombud för medlemmen är förbundsjurist Ulf Lejonklou, tfn 08-676 63 57

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt