Förlikning i mål om uppsägning på grund av brådskande utryckning med privat bil

 

En medlem i SEKO blev uppsagd från sin tillsvidareanställning hos Tunnelbanan Teknik AB. Bolaget påstod att medlemmen misskött sig genom att ställa sin privata bil på otillåtet område. SEKO menade att det inte fanns saklig grund för uppsägning. Vid det aktuella tillfället hade medlemmen bråttom in på området för att åtgärda ett brådskande haveri av en s k hjulsvarv. Han hade dessutom haft kontakt med sin chef och hade uppfattat att chefen hade gett honom tillstånd att ställa sin privata bil på området. Efter att SEKO väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att uppsägningen skulle ogiltigförklaras har parterna träffat avtal om förlikning. Enligt förlikningsavtalet upphör medlemmens anställning i bolaget och bolaget ska betala 200 000 kr samt innestående semesterförmåner till medlemmen. Arbetsdomstolens mål nr A 73/11. Ombud för SEKO och medlemmen var förbundsjurist Annett Olofsson, 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt