Fick ytterligare 27 dagars sjukpenning trots eventuell prövning mot reguljära/normala arbetsmarknaden

Damir arbetar som styckare och halkade på sin arbetsplats den 20 januari 2010. I fallet slog han i vänster axel samt huvudet. Han hade kontinuerliga smär­tor i axeln och efter en magnetröntgenundersökning konstaterades en ruptur på supraspina­tussenan. Han opererades den 11 maj 2010 och erfarenhetsmässigt tar det 5-6 månader för senan att läka och patienten är under denna tid inte tillåten att lyfta tungt eller belasta armen.

Försäkringskassan drog in rätten till sjukpenning från den 5 november 2010 (aktuellt sjukskrivningsintyg sträckte sig till den 1 december 2010). Försäkringskassan menade att Damir kunde ta ett normalt på arbetsmarknaden förekommande arbete då han överskridit 180 dagar i sjukperioden.

Den 2 december 2010 var Damir åter i heltidsarbete.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten då Damir ansåg sig vara berättigad till ytterligare 27 kalenderdagar sjukpenning. Han skulle ju återgå i arbete den 2 december 2010. Förvaltningsrätten biföll hans överklagande och beviljade sjukpenning mellan den 5 november till den 1 december 2010.

Damir hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt