Fick inte arbeta kvar på grund av graviditet

En kvinnlig medlem i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet anställdes som speditör på ett bolag som tillverkar sylt i Värmland.

När hon hade arbetat på bolaget ett antal månader informerade hon arbetsledningen om att hon var gravid. Hon kallades dagen därefter till ett möte med bolagets företrädare. De hade inget att klaga på vad gällde hennes arbete. Emellertid ansåg de att graviditeten skulle medföra problem för bolaget eftersom hon skulle vara borta ett tag och det var osäkert när hon skulle arbeta heltid igen. Mot bakgrund av detta ansåg företrädarna att hon inte skulle få fortsätta anställningen.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen (A 168/09) och yrkat att medlemmen ska ha rätt till skadestånd för brott mot jämställdhetslagen och föräldraledighetslagen.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt