Facket hjälper bärplockarna

I media har nyligen uppmärksammats fallet med de thailändska arbetstagarna som anställts av det thailändska bolaget M. Phoenix Enterprise Company Limited för att utföra bärplockningsarbete i Västerbotten och Värmland. De thailändska arbetstagarna har under flera månaders tid utfört obetalt arbete åt bolaget, som kvittat samtligas löner mot påstådda motfordringar som ska ha uppkommit innan avresan till Sverige. Det thailändska bolaget är bundet av kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.  

Förbundet vidtar nu åtgärder för att driva in de thailändska arbetstagarnas löner. Man kommer även att framställa skadeståndsanspråk mot bolaget för omfattande brott mot kollektivavtalet, arbetstagarnas enskilda anställningsavtal samt ett flertal arbetsrättsliga lagar.  

Ärendet handläggs av Maria Fridolin hos LO-TCO Rättsskydd, tel 08-6766307.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt