Eftergift för hela återbetalningskravet om cirka 800 000 kr

Medlemmen har haft mellanskillnadslivränta på grund av en arbetsskada från 1988 och tillsvidare från 1993. Försäkringskassan har under de år som gått inte gjort någon efterkontroll, dvs. kassan har inte undersökt om medlemmen fortfarande gör en inkomstförlust i sitt nya arbete och om övriga villkor för att ha rätt till livränta fortfarande föreligger.

Först år 2009 kontrollerade Försäkringskassan medlemmens nuvarande inkomster jämfört med vad han skulle ha tjänat i sitt tidigare arbete. Medlemmens tidigare arbete finns inte kvar, varför kassan räknade upp den tidigare inkomsten enligt generella lönepåslag inom aktuellt avtalsområde och fann att medlemmen felaktigt uppburit livränta motsvarande cirka 800 000 kr.

Förvaltningsrätten konstaterar att den utredning som kassan gjort ger ett osäkert resultat då man inte har kunnat ta hänsyn till eventuella löneglidningar eller annan eventuell inkomst vid jämförelsen med den faktiska inkomsten efter skadan. Förvaltningsrätten bedömer att medlemmen inte heller borde ha insett att utbetalningarna var felaktiga. Med utgångspunkt i dessa omständigheter bedömer förvaltningsrätten att det finns särskilda skäl för att medge eftergift för hela återkravet.

Genom rättshjälp från Lärarförbundet har medlemmen företrätts av förbundsjurist Erika Ejderhamn Roupé, 08-676 63 37

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt