Dyrt för arbetsgivaren att inte teckna kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring

Sten anställdes, via Arbetsförmedlingens försorg, hos en möbelfabrik den 1 juli 2009 genom en lönebidragsanställning. När anställningsavtalet un­dertecknades uppgav bolaget att den anställde omfat­tades av kollektivavtal samt försäkring likvärdig med det som fordras enligt kol­lektivavtal. Förordning (1991:333) om lönebidrag, § 7 stadgar att bidrag får beviljas arbetsgi­varen endast under förutsättning att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

Sten insjuknade och sjukskrevs från januari 2011. Det visade sig då att det inte fanns någon AGS Sjukförsäkring tecknad av arbetsgivaren. När Sten senare avled i februari 2012 fanns inte heller någon tjänstegrupplivförsäkring TGL tecknad. Totalt gick Sten och dödsboet miste om ca. 440 000 kr i försäkringsersättning från AFA Försäkring.

Dödsboet, genom LO-TCO Rättsskydd, vände sig därefter med krav till arbetsgivaren direkt som omedelbart tar sitt ansvar och betalar den försäkringsersättning som skulle utgått från AFA Försäkring. Det kan konstateras att hade bolaget tecknat kollektivavtalade försäkringar hos AFA Försäkring hade bolaget sluppit undan skadeståndsanspråket på 440 000 kr. Ett dyrköpt misstag att inte teckna kollektivavtalade försäkringar.  

Men vi kan också konstatera att dödsboet hade tur som fick ersättning från bolaget. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren saknar tillgångar i dessa situationer och att medlemmen därför blir utan ersättning. Alla tjänar därför på att det finns kollektivavtal med ett försäkringsskydd.

Sten hade beviljats rättshjälp av GS-Facket och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt