Dom om kransledighet i AD

Bussförarna hos Nobina Sverige AB arbetar enligt sitt schema oregelbundet lördag och/eller söndag. Nobina beviljade i december 2012 semesteransökningar avseende sommarsemestern 2013 för bussförare på bolagets depå i Södertälje. Därefter lämnade Nobina besked till bussförarna att bussförarna var tvungna att särskilt ansöka om ledighet på helg direkt före och direkt efter sommarsemestern (så kallad kranshelg) och själva finansiera ledigheten exempelvis genom att ta ut kompensationsledighet eller ta tjänstledigt utan lön.

Schemat för semesterperioden 2013 vid depån i Södertälje fastställdes först i början av juni 2013.  I schemat hade bolaget lagt arbete på kranshelg för ett antal bussförare. För att få ledigt under kranshelg tvingades bussförarna ta i anspråk kompensationsledighet, arbetstidsförkortning, tjänstledighet utan lön eller semester. Kommunal väckte talan i Arbetsdomstolen och hävdade att detta strider mot semesterlagens regler som syftar till att rätten till semesterledighet ska vara lika för den som oregelbundet arbetar lördag – söndag och den som alltid arbetar måndag – fredag och är ledig lördag – söndag. Semesterlagens regler ger rätt till kransledighet utan löneavdrag, menade Kommunal. Bolaget bröt mot semesterlagen när de berörda arbetstagarna inte fick sin kransledighet utan tvingades ta annan ledighet i anspråk.

I en dom daterad den 20 januari (AD 2016 nr 2) avslår Arbetsdomstolen Kommunals talan. AD anser att de berörda arbetstagarna har fått kransledigt enligt semesterlagen eftersom bolaget erbjudit dem tjänstledigt utan lön och dessutom låtit dem fritt välja annan form av ledighet som medfört betalning. I målet hade Kommunal också hävdat brott mot en bestämmelse i Bussbranschavtalet om förläggning av semesterledighet. Även denna del av förbundets talan avslogs av Arbetsdomstolen.

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29    

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt