Dom från Arbetsdomstolen orsakar ilska bland Stockholms miljöarbetare

Arbetsdomstolen dömde den 3 februari i en tvist mellan Svenska Transportarbetareförbundet och renhållningsföretaget Liselotte Lööf AB. Tvisten gällde kollektivavtalsbrott och uppsägningar av åtta medlemmar i förbundet.

Bolaget har entreprenad på sophämtningen på Östermalm i Stockholm och är bundet av Miljöarbetaravtalet. Miljöarbetarna som arbetade med att hämta in hushållssopor i området var avlönade med premielön. Bolaget ville genomföra en lönesänkning genom att byta från premielön till fast lön. Bolaget erbjöd medlemmarna nya anställningsvillkor med en fast lön som innebar en påtaglig lönesänkning för samtliga. Medlemmarna tackade nej och blev uppsagda på grund av arbetsbrist.

Förbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade ogiltigförklaring av uppsägningarna och skadestånd för kollektivavtalsbrott och brott mot LAS. Förbundet hävdade att Miljöarbetaravtalet inte tillät att arbetsgivaren ensidigt bytte lönesystem och att den kollektiva lönesänkningen stred mot Miljöarbetaravtalet. Eftersom erbjudandena var kollektivavtalsstridiga förelåg inte saklig grund för uppsägning av medlemmarna, menade förbundet.

AD finner i sin dom att Miljöarbetaravtalet inte hindrar att bolaget ensidigt byter från premielön till fast lön. AD kommer också fram till att Miljöarbetareavtalet inte skyddar mot kollektiv lönesänkning vid byte av löneform. Erbjudandena om nya anställningsvillkor stred därmed inte mot Miljöarbetareavtalet. Eftersom medlemmarna tackade nej till erbjudandena förelåg saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. Domen var enhällig. AD 2010 nr 6.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt