Diskriminering att beordra BH-skylt

Idag meddelade Arbetsdomstolen dom i det uppmärksammade BH-målet där Handelsanställdas förbund stämt underklädeskedjan Change. AD konstaterar att bolaget beordrat Handels medlem att bära namnbricka med egen BH-storlek och att detta inte varit frivilligt. AD finner att bolaget därigenom gjort sig skyldig till trakasserier på grund av kön. Bolaget ska betala 50 000 kr i diskrimineringsersättning till Handels medlem. Handels hade även yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen avslog talan i denna del ( AD 2013 nr 29).

Ombud i målet var förbundsjuristerna Annett Olofsson, 08-676 63 29 och Annika Ewerbladh, 08-676 63 69.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt