Det räcker med att ha ingått anställningsavtal för att anses ha påbörjat ett arbete

Målet avser avstängning från arbetslöshetsersättningen och gäller en man som under försommaren fått anställning i bolag A med tillträde 19 augusti. Han fortsatte att söka arbete och fick en anställning i bolag B med bättre villkor, men med tillträde 28 augusti. Han blev avstängd från a-kassan den 19 augusti på grund av att han ansågs ha lämnat sitt arbete utan giltig anledning.

Frågor i målet var dels om personen ansågs ha” lämnat sitt arbete” trots att han inte påbörjat arbete där och om han i så fall hade giltig anledning till detta.

Avseende frågan om det krävs att en försäkrad påbörjat sitt arbete, eller om det räcker med att anställningsavtal ingåtts, fann HFD ingen anledning att skilja de båda situationerna åt. Man fastslog att i försäkringens mening ska händelser som inträffat efter att anställningsavtalet är klart bedömas lika oavsett om arbete påbörjats eller inte, varför mannen bedömdes ha lämnat sitt arbete.

När mannen avslutade anställningen hos bolag A hade han dock redan nytt anställningsavtal med bolag B, vilket ansågs vara en giltig anledning, och frågan var då om den förlängda arbetslösheten om nio dagar kunde anses vara godtagbar. I praxis gällande avvisning av erbjudet arbete har man tidigare godtagit en längre tid som arbetslös än den som aktuell i detta mål, varför tiden i detta mål ansågs godtagbar. Det saknades därför grund för att stänga av mannen från arbetslöshetsförsäkringen.

HFD dom i mål nr 2124-21 meddelad den 12 september 2022

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt