Bärplockarna stämmer arbetsgivaren i Umeå tingsrätt

De thailändska arbetstagarna som utfört obetalt bärplockningsarbete i Västerbotten och Värmland tidigare i år har nu gett in en stämningsansökan mot det thailändska bolaget M. Phoenix Enterprise Company Limited vid Umeå tingsrätt.  

Bärplockarna, som beviljats rättshjälp av Svenska Kommunalarbetareförbundet för att kunna driva tvisten, kräver lön och semesterersättning samt skadestånd för brott mot kollektivavtal och kvittningslagen. Det totala kravet på lön och skadestånd gentemot bolaget uppgår till ca fem miljoner kr. 

Ombud för arbetstagarna är förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd, tel 08-6766307.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt