Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan

Kammarrätten i Jönköping har avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring (mål nr 717-17) där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Kommunal som stängts av från ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kommunals a-kassa stängde av medlemmen från ersättning och menade att medlemmen genom sitt beteende när denne sökt ett arbete hade orsakat att en anställning inte kommit till stånd. Enligt gällande regler finns det i så fall förutsättningar för avstängning från ersättning. A-kassan grundade sitt beslut på uppgifter från Arbetsförmedlingen som i sin tur grundat uppgifterna på sms från den potentiella arbetsgivaren.

Kammarrätten går emellertid på LO-TCO Rättsskydds linje och slår fast att a-kassan vid ett så ingripande beslut som avstängning har ett ansvar för att utreda de uppgifter som lämnats av Arbetsförmedlingen och fatta ett självständigt beslut baserat på den egna utredningen. A-kassan har bevisbördan för att det varit fråga om ett uppenbart vållande från den enskildes sida och att en anställning skulle kommit till stånd om uppträdandet varit ett annat. I målet stod ord mot ord och a-kassan hade inte visat vare sig att det fanns en anställning tillgänglig eller att medlemmen skulle uppträtt klandervärt. Avstängningen från ersättning upphävdes.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, 08-6766347.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt