Att driva ett arbetsskadeärende

Tid:               Tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 9.30 – 16.00 (kaffe serveras från kl 9.00)

Plats:            Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning:

Att få en arbetsskada prövad och godkänd kan tyckas svårt. Lagstiftningen är invecklad och den rättspraxis som finns är svåråtkomlig. Men rättsläget är inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp.

Seminariet utgår från fallstudier där deltagarna tillsammans med kursledarna går igenom varje arbetsskadeärende under de viktigaste delarna av handläggningen, från ansökan via utredning, till överklagande och processen i domstol. Praktiska exempel med grupparbeten varvas med teoretiska inslag och diskussion.

Efter seminariet är målet att deltagarna ska ha en klar bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd arbetsskada och som Försäkringskassan och AFA Försäkring anser vara viktigast, och hur processen hos myndighet, AFA och i domstol ser ut.

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som har grundläggande kunskaper om arbetsskadeförsäkringen. För den som tidigare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer delar av seminariet att vara en nyttig repetition och vissa delar en fördjupning. Vi lägger bl.a. mer tid på praktiska övningar och grupparbeten. Utrymme ges för deltagarna att fråga om specifika ärenden och handläggning.

Föreläsare:   Förbundsjuristerna Magnus Eriksson och Erika Engman

Anmälan:     Senast den 17 oktober 2017

Pris:              3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt