Arbetsdomstolen: Kollektivavtalsbrott ska inte löna sig

Arbetsdomstolen meddelade den 19 december 2018 dom i ett mål gällande kollektivavtalsbrott mellan Byggnads och ett hängavtalsbundet lettiskt bolag. Enligt Arbetsdomstolen har bolaget brutit mot bland annat Byggavtalets löne-, ersättnings- och arbetstidsbestämmelser. Arbetsdomstolen skriver i domen att det allmänna skadeståndet ska bestämmas med beaktande av den förtjänst bolaget gjort genom att betala för låga timlöner. Bolaget förpliktades att betala sammanlagt 820 000 kr i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till förbundet. Dessutom ska bolaget betala 30 000 kr i allmänt skadestånd till förbundet för förhandlingsvägran.

Arbetsdomstolens dom AD 2018 nr 78.

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329