Arbetsdomstolen bekräftar grundläggande fackliga rättigheter

Byggnads medlemmar har som huvudregel rätt till ersättning av arbetsgivaren för att ta sig till och från arbetet.

Arbetsgivaren, PEAB, betalade inte ut denna ersättning till en facklig förtroendevald som hade sitt kontor på PEABs huvudkontor. Skälet för detta uppgavs vara att ersättningen är en kostnadsersättning som inte omfattas av förtroendemannalagens löneskydd.

Arbetsdomstolen slår fast att kostnadsersättningar som sådana inte är undantagna från förtroendemannalagens löneskydd. Varje ersättning måste enligt domstolen bedömas för sig. Bedömningen ska ske i förhållande till de tidigare arbetskamraternas villkor. Principen är att förtroendemannen varken ska förlora eller tjäna på sitt uppdrag.

Arbetsdomstolen kommer fram till att den facklige förtroendevalde har rätt till att bibehålla kostnadsersättningen, AD 2018 nr 55.

Byggnads företräddes av vår förbundsjurist Anne Alfredson, 08-6766325.

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2018/55-18.pdf