Arbetet orsakade busschaufförs ryggproblem

Det är busschaufförens mångåriga arbete som busschaufför där han har utsatts för vibrationer, stötar och obekväma arbetsställningar som har orsakat hans ryggbesvär. Det anser kammarrätten och gör därmed en annan bedömning än Försäkringskassan. Mannen hade arbetat som busschaufför i många år när han fick problem med värk i ryggen. Eftersom han förlorade inkomster på grund av ryggbesvären ansökte han om livränta och beskrev hur han bland annat hade utsatts för vibrationer, stötar och obekväma arbetsställningar. Försäkringskassan avslog hans ansökan eftersom man inte ansåg att mannens problem berodde på arbetet. Mannen överklagade beslutet men länsrätten var av samma uppfattning som kassan och avslog hans överklagande.

I kammarrätten lämnade mannen in nya läkarintyg som alla visade att hans ryggbesvär hade uppstått genom arbetet. Kammarrätten tog också in ett eget utlåtande från en sakkunnig läkare som kom fram till samma sak; nämligen att det var arbetet som hade orsakat mannens ryggbesvär. Kammarrätten fann därför att mannens ryggbesvär berodde på att han under många år hade utsatts för vibrationer, långvarigt sittande och vridningar av ryggen.

Tack vare sitt medlemskap i Kommunal fick mannen rättshjälp för att driva processen mot Försäkringskassan. Mannens ombud var förbundsjurist Evalena Ödman hos LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766302.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt