Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Datum och tid

Torsdagen den 14 maj 2020 kl 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Det är en tydlig trend i arbetslivet att arbetsgivare kontrollerar och övervakar sina anställda i allt större utsträckning. Det handlar om kameraövervakning, drog- och alkoholtester, kontroll genom GPS-teknik eller att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Vid nyanställning tvingas arbetssökanden visa upp sekretessbelagd information i form av utdrag ur belastningsregistret för att få jobbet. Inte sällan innebär övervakningen kraftiga ingrepp i de anställdas personliga integritet. Den tekniska utvecklingen öppnar hela tiden nya möjligheter till kontroll. Ett effektivt skydd för de anställdas personliga integritet borde vara en självklarhet i ett modernt arbetsliv. Det är också en viktig maktfråga i vilken utsträckning arbetsgivaren tillåts kontrollera och övervaka de anställda. Men trots att flera utredningar har lagt fram förslag i syfte att stärka skyddet för arbetstagarna har lagstiftningsarbetet stått stilla i många år. Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär dock en del förändringar som har betydelse även för arbetslivet. Vi redogör för vilka regler som gäller och hur man kan arbeta fackligt med dessa frågor. Vi tar bland annat upp följande:
  • Kan arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror, läsa de anställdas e-post, kolla hur de förflyttar sig och hur effektivt de arbetar?
  • Får en arbetsgivare tvinga sina anställda att lämna alkoholprov och genomgå medicinska tester?
  • Vad gäller om en arbetsgivare vill se utdrag ur belastningsregistret?
Seminariet behandlar inte alkohol- och drogtest inom ramen för rehabilitering av arbetstagare.

Föreläsare

Annett Olofsson och Marie Nordström

Anmälan

Senast den 7 maj 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning