Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Seminarierna äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Datum och tid

Torsdagen den 14 maj 2020 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Det är en tydlig trend i arbetslivet att arbetsgivare kontrollerar och övervakar sina anställda i allt större utsträckning. Det handlar om kameraövervakning, drog- och alkoholtester, kontroll genom GPS-teknik eller att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Vid nyanställning tvingas arbetssökanden visa upp sekretessbelagd information i form av utdrag ur belastningsregistret eller information om sjukskrivningar o dyl för att få jobbet. Inte sällan innebär övervakningen kraftiga ingrepp i de anställdas personliga integritet. Den tekniska utvecklingen öppnar hela tiden nya möjligheter till kontroll. Ett effektivt skydd för de anställdas personliga integritet borde vara en självklarhet i ett modernt arbetsliv. Det är också en viktig maktfråga i vilken utsträckning arbetsgivaren tillåts kontrollera och övervaka de anställda. Men trots att flera utredningar har lagt fram förslag i syfte att stärka skyddet för arbetstagarna har lagstiftningsarbetet stått stilla i många år. Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär dock en del förändringar som har betydelse även för arbetslivet. Vi redogör för vilka regler som gäller och hur man kan arbeta fackligt med dessa frågor. Vi tar bland annat upp följande:
  • Måste man som anställd avslöja sina skulder, eventuell brottslighet och andra problem och vad gäller för en arbetssökande?
  • Kan arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror, läsa de anställdas e-post, kolla hur de förflyttar sig och hur effektivt de arbetar?
  • Får en arbetsgivare tvinga sina anställda att lämna alkoholprov och genomgå medicinska tester?
Seminariet behandlar inte alkohol- och drogtest inom ramen för rehabilitering av arbetstagare.

Föreläsare

Annett Olofsson och Marie Nordström

Anmälan

Senast den 29 april 2020

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält