Sjukförsäkringen i ljuset av ny praxis

Datum och tid

Torsdagen den 4 april 2019 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Nästan dagligen läser vi om att Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden har stramats upp. Andelen avslag har fördubblats. De senaste åren har reglerna för sjukförsäkringen genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Även Försäkringskassan har svårigheter med att tillämpa reglerna korrekt. Reglerna är idag ett lapptäcke och de negativa konsekvenser som detta orsakar enskilda framkommer tydligt i medias rapportering kring sjukförsäkringen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under sommaren 2018 domar i två mål som vi drivit angående hur begreppet ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden” ska tolkas. Vi kommer att gå igenom de domarna och hur man numera bör argumentera för att öka möjligheterna att nå framgång.

Vid detta seminarium kommer vi att fördjupa oss i sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Vi kommer vidare att diskutera och gå igenom strategier för hur vi kan bistå medlemmen för att få rätt till den ersättning som han/hon är berättigad till.

Seminariet vänder sig till dem som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om sjukförsäkringssystemet.

Föreläsare

Anne Rajmic och Emma Björkman

Anmälan

Senast den 21 mars 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com