Sjukförsäkringen i ljuset av ny praxis

Datum och tid

Tisdagen den 30 oktober 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Nästan dagligen läser vi om att Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden har stramats upp. Andelen avslag har fördubblats. De senaste åren har reglerna för sjukförsäkringen genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Även Försäkringskassan har svårigheter med att tillämpa reglerna korrekt. Reglerna är idag ett lapptäcke och de negativa konsekvenser som detta orsakar enskilda framkommer tydligt i medias rapportering kring sjukförsäkringen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i juni i år meddelat dom i två mål som vi drivit angående hur begreppet ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden” ska tolkas. Vi kommer naturligtvis att gå igenom de domarna och hur man numera bör argumentera för att få framgång.

Vid detta seminarium kommer vi att fördjupa oss i sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Vi kommer vidare att diskutera och gå igenom strategier för hur vi kan bistå medlemmen för att få rätt till den ersättning som han/hon är berättigad till.

Seminariet vänder sig till dem som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om sjukförsäkringssystemet.

Föreläsare

Styrmir Olafsson och Sofia Christola

Anmälan

Senast den 19 oktober 2018

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com