Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Sjukförsäkringen i ljuset av ny praxis och färsk utredning

Datum och tid

Torsdagen den 28 maj 2020 kl 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Som bekant har Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden stramats upp väsentligt. Andelen avslag har fördubblats de senaste åren. Reglerna för sjukförsäkringen har genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Reglerna är idag ett lapptäcke och de negativa konsekvenser som detta orsakar enskilda framkommer tydligt i medias rapportering. Regeringen tillsatte 2018 en utredning, Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum, som ska föreslå förändringar av sjukförsäkringsreglerna i vissa avseenden. Utredningen har lämnat två delbetänkande 2019 och i början av 2020 och kommer att lämna sitt slutbetänkande under våren. Vid seminariet kommer dessa förslag att beröras. Vid seminariet kommer vi att ge en överblick av sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat flera viktiga domar som vi kommer att redovisa. Seminariet vänder sig till dem som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om sjukförsäkringssystemet.

Föreläsare

Anne Rajmic och Jenni Ivarsson Oliva

Anmälan

Senast den 21 maj 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning