SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Sjukförsäkringen i ljuset av ny praxis och färsk utredning

Datum och tid

Tisdag den 25 oktober 2022 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Tillämpningen av sjukförsäkringen har under flera år inneburit att många av våra medlemmar nekats sjukpenning eller fått redan beviljad sjukpenning indragen med motivering att de kan klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Det har även varit svårt att få sjukersättning och möjligheterna att få rehabilitering har i praktiken varit små.

 

Regeringen har därför låtit utreda dessa frågor, vilket har och kommer att innebära förändringar och förhoppningsvis förbättringar av sjukförsäkringen.

 

Vid seminariet kommer vi att ge en överblick av sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och aktuella domar. Vi kommer också att redovisa huvuddragen i de olika utredningarna samt vilka förslag som hittills har och som kommer att genomföras.

 

Seminariet vänder sig till de som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper.

Föreläsare

Elizabeth Östman och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 10 oktober 2022

Pris

3.900 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.