Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Seminarierna äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Sjukförsäkringen i ljuset av ny praxis och färsk utredning

Datum och tid

Torsdagen den 28 maj 2020 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Som bekant har Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden stramats upp väsentligt. Andelen avslag har fördubblats de senaste åren. Reglerna för sjukförsäkringen har genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Reglerna är idag ett lapptäcke och de negativa konsekvenser som detta orsakar enskilda framkommer tydligt i medias rapportering. Regeringen tillsatte 2018 en utredning, Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum, som ska föreslå förändringar av sjukförsäkringsreglerna i vissa avseenden. Utredningen har lämnat ett delbetänkande 2019 och kommer att lämna ytterligare två betänkanden under vintern och våren 2020. Vid seminariet kommer dessa förslag att presenteras och diskuteras. Vid seminariet kommer vi att fördjupa oss i sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat flera viktiga domar som vi kommer att redovisa. Vi kommer också att diskutera och gå igenom strategier för hur vi kan bistå medlemmen för att få rätt till den ersättning som han/hon är berättigad till. Seminariet vänder sig till dem som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om sjukförsäkringssystemet.

Föreläsare

Anne Rajmic och Jenni Ivarsson Oliva

Anmälan

Senast den 14 maj 2020

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält