SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Omplacering

Datum och tid

Fredagen den 27 november 2020 kl 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Inför en arbetsbristsituation har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten. Vi beskriver i vilka situationer en arbetsgivare är skyldig att omplacera en anställd och hur det kan påverka arbetsskyldigheten. Vi går också igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Vi behandlar inte omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering.

Seminariet vänder sig till ombudsmän och förtroendevalda som förhandlar för medlemmar och som har ett behov av att förstå hur reglerna fungerar och samspelar.

Vi kommer den 4 december ha ett webinarium som behandlar omreglering av anställningsavtalet där vi kommer att gå igenom vad som gäller arbetsgivares möjligheter att förändra villkoren för arbetstagare t.ex. ”hyvling”.

Föreläsare

Ellinor Gudmundsson och Anne Alfredson

Anmälan

Senast den 26 november 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack! Vi har tagit emot din anmälan!