Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarium nr 1, 3 och 4 äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm, nr 2 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Omplacering och omreglering av anställningsavtalet

Datum och tid

Onsdagen den 11 december 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Inför en arbetsbristsituation har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning. En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen på olika sätt, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”. Vi går igenom domarna från Arbetsdomstolen, bland annat Coop-domen, och klargör rättsläget. På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi beskriver i vilka situationer en arbetsgivare är skyldig att omplacera en anställd och hur det kan påverka arbetsskyldigheten. Vi går också igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Vi behandlar inte omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering. Seminariet vänder sig till ombudsmän och förtroendevalda som förhandlar för medlemmar och som har ett behov av att förstå hur reglerna fungerar och samspelar.

Föreläsare

Annika Ewerblad och Ellinor Gudmundsson

Anmälan

Senast den 27 november 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

LO-TCO Rättsskydd söker VD och chefsjurist