SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Nya LAS-regler

Datum och tid

Onsdag den 19 oktober 2022, kl. 09.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 09:00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

En rad förändringar i anställningsskyddet har införts som en följd av de politiska händelserna under mandatperioden. De nya bestämmelserna i LAS, som trädde i kraft den 30 juni och började gälla från och med den 1 oktober 2022, har sitt ursprung i januariavtalet och den principöverenskommelse som parterna på arbetsmarknaden har träffat. Parterna har också ingått ett nytt huvudavtal som komplement till ändringarna i LAS.

Under detta heldagsseminarium går vi igenom förändringarna i anställningsskyddslagen och bestämmelserna i det nya huvudavtalet samt de förväntade följderna av dessa för arbetstagarsidan.

Föreläsare

Josephine Trinder och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 19 september 2022

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.