SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Nya LAS-regler

Datum och tid

Torsdag den 8 juni 2023 kl 9.30-16.00. (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

En rad förändringar i anställningsskyddet infördes som en följd av de politiska händelserna under den förra mandatperioden. De nya bestämmelserna, som började gälla den 1 oktober 2022, har sitt ursprung i januariavtalet och kommer till uttryck i nya regler i lagen om anställningsskydd samt i det nya huvudavtalet som parterna på arbetsmarknaden har träffat. Under detta heldagsseminarium går vi igenom förändringarna i LAS och bestämmelserna i nya huvudavtalet, de förväntade följderna av dessa för arbetstagarsidan och aktuella förändringar i arbetsrättsprocessen.

Föreläsare

Josephine Trinder och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 8 maj 2023

Pris

4.500 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.