SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Nya LAS-regler (OBS: platser finns kvar)

Datum och tid

Tisdagen den 31 maj 2022 kl 09.30-16.00 (kaffe serveras från kl 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

En rad förändringar i anställningsskyddet kommer att införas som en följd av de politiska händelserna under mandatperioden. De nya bestämmelserna i LAS, som föreslås träda i kraft den 30 juni och börja gälla från och med den 1 oktober 2022, har sitt ursprung i januariavtalet och den principöverenskommelse som parterna på arbetsmarknaden har träffat. Parterna ämnar också ingå ett nytt huvudavtal som komplement till ändringarna i LAS.Under detta heldagsseminarium går vi igenom förändringarna i anställningsskyddslagen och bestämmelserna i det nya huvudavtalet samt de förväntade följderna av dessa för arbetstagarsidan.

Föreläsare

Josephine Trinder och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 29 april 2022

Pris

3.900 kr ex moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!