Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Seminarierna äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

När facket bestämmer på arbetsplatsen – INSTÄLLT

Datum och tid

Torsdagen den 23 april 2020 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Det är arbetsgivaren som bestämmer på arbetsplatsen inom de ramar som lagstiftning och avtal sätter upp. Genom Arbetsdomstolens praxis från 1930-talet är det också fastlagt att arbetsgivaren normalt har tolkningsföreträde när tvist uppstår. Men genom den arbetsrättsliga lagstiftningen har arbetsgivarens utrymme begränsats och i vissa situationer har den fackliga organisationen rätt att bestämma vad som ska gälla. På så sätt kan facket skydda sina medlemmar så att dessa inte riskerar att göra sig skyldiga till arbetsvägran och därigenom riskera sin anställning. I praktiken har det stor betydelse vem som i det korta perspektivet bestämmer på en arbetsplats. Det är inte sällan ganska ointressant att driva en tvist och långt senare få reda på vad som egentligen är rätt eller fel. Rätt använt kan därför fackligt tolkningsföreträde, veto och skyddsombudsstopp vara effektiva medel för att skydda medlemmarna och tillvarata deras rätt. Samtidigt är det ansvarsfullt att använda sig av dessa fackliga verktyg. Det gäller att veta när och hur de kan och ska användas och facket handlar normalt under skadeståndsansvar. På detta seminarium tar vi bl a upp följande frågeställningar:
  • Tolkningsföreträde enligt §§ 33-34 MBL och veto enligt 39 § MBL
  • Skyddsombuds stoppningsrätt
  • Tolkningsföreträde enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen
  • Hur gör man rent praktiskt för att lägga ett tolkningsföreträde eller veto?
  • Sanktioner vid felaktiga tolkningsföreträden och veton

Föreläsare

Ullika Dalén och Olov Östensson

Anmälan

Senast den 9 april 2020

Pris

3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält