Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Seminarierna äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Löneindrivning och konkurs – INSTÄLLT

Datum och tid

Tisdagen den 31 mars 2020 kl. 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Ett av våra allra vanligaste ärenden är att en arbetsgivare har svårt att betala ut lönen pga ekonomiska problem. Vissa arbetsgivare försöker också på olika sätt tjäna pengar på att inte betala ut lön eller betala för lite. Om en fordran preskriberas pga fackets misstag vållar det naturligtvis berättigat missnöje bland medlemmarna och dessutom kan facket bli skadeståndsskyldigt. Boken Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning, Henric Ask och Erik Danhard, ingår som kursmaterial och kommer att användas vid seminariet. Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att komma rätt från början. Vi går bl a igenom:
  • vad som måste utredas och hur man gör det,
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut och när man skickar den,
  • hur man får en arbetsgivare i konkurs,
  • vilka regler som gäller för lönegaranti,
  • vad som gäller för de anställda efter konkursen.
Seminariet har en praktisk inriktning där vi tar upp konkreta exempel och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar. Även den som har arbetat med dessa frågor några år har stor nytta av att ha koll på de ändringar som skett och få en samlad genomgång av reglerna.

Föreläsare

Henric Ask och Jörgen Nilsson

Anmälan

Senast den 20 mars 2020

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält