SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Löneindrivning och konkurs

Datum och tid

Onsdag den 26 april 2023 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

En av våra vanligaste ärendetyper är fall där arbetsgivare har svårt att betala ut en lön eller semesterförmån till en medlem t.ex. beroende på ekonomiska problem eller p.g.a. oegentligheter av olika slag. Det finns då regler för hur vi säkerställer att lönegaranti i sådana fall kan utbetalas till våra medlemmar. Med tanke på de korta tidsfristerna inom lönegarantin gäller det att göra rätt saker från början när medlemmar inte får ut sin lön. I kursen går vi igenom
  • vad som måste utredas och hur man gör det,
  • vilka regler som gäller för lönegaranti vid tvistiga och otvistiga lönekrav
  • vilka tidsfrister som måste hållas,
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut samt hur och när den ska skickas,
  • hur man försätter en arbetsgivare i konkurs,
  • kort om vad som gäller för de anställda efter konkursen.
Seminariet har en praktisk inriktning och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar.

Föreläsare

Jörgen Nilsson och Styrmir Olafsson

Anmälan

Senast den 28 mars 2023

Pris

4.500 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.