Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Löneindrivning och konkurs, hur räddar vi medlemmarnas pengar?

Datum och tid

Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Den ekonomiska kris som vållats av nedstängningarna pga coronaviruset har redan inneburit att många företag inte kan betala ut lön. Mycket tyder på att detta kommer att fortsätta under våren och sommaren. Vi sätter därför in detta extra seminarium med ganska kort varsel. Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att komma rätt från början. Vi går bl a igenom:
  • vad som måste utredas och hur man gör det,
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut och när man skickar den,
  • hur man får en arbetsgivare i konkurs,
  • vilka regler som gäller för lönegaranti,
  • kort vad som gäller för de anställda efter konkursen.
Seminariet har en praktisk inriktning och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar.

Föreläsare

Henric Ask och Jörgen Nilsson

Anmälan

Senast den 13 maj 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning