SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Löneindrivning

Datum och tid

Tisdag den 26 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Plats

Digitalt seminarium via Microsoft Teams

Seminariebeskrivning 

Det är inte ovanligt att en arbetsgivare har svårt att betala ut lönen pga ekonomiska problem. Vissa arbetsgivare försöker också på olika sätt tjäna pengar på att inte betala ut lön eller på att betala för lite. Om en fordran preskriberas pga fackets misstag vållar det naturligtvis berättigat missnöje bland medlemmarna och dessutom kan facket bli skadeståndsskyldigt.  

Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att göra rätt saker från början när medlemmar inte får ut sin lön. Vi går bl. a. igenom:

  • vad som måste utredas och hur man gör det  
  • vilka frister som måste iakttagas  
  • hur man försätter en arbetsgivare i konkurs  
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut samt hur och när den ska skickas  
  • vilka regler som gäller för lönegaranti  
  • kort om vad som gäller för de anställda efter konkursen.  

Seminariet har en praktisk inriktning och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar. 

OBS: anmälningsformuläret kan inte öppnas i Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare (t.ex. Edge, Chrome, Firefox, mobilwebbläsare, mm).

Föreläsare

Sonia Ericstam och Madelaine Lindholm

Anmälan

Senast den 19 oktober 2021

Pris

2.000 kr ex. moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!