SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Löneindrivning

Datum och tid

Torsdagen den 17 december 2020 kl. 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Den ekonomiska kris som vållats av nedstängningarna pga. coronaviruset har under våren och sommaren inneburit att många företag inte kan betala ut lön. Mycket tyder på att detta riskerar att fortsätta under överskådlig framtid.

Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att göra rätt saker från början när medlemmar inte får ut sin lön. Vi går bl. a. igenom:

  • vad som måste utredas och hur man gör det
  • vilka frister som måste iakttagas
  • hur man försätter en arbetsgivare i konkurs
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut samt hur och när den ska skickas
  • vilka regler som gäller för lönegaranti
  • kort om vad som gäller för de anställda efter konkursen.

Seminariet har en praktisk inriktning och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar.

Föreläsare

Mattias af Malmborg och Olov Östensson

Anmälan

Senast den 16 december 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack! Vi har tagit emot din anmälan!