Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarium nr 1, 3 och 4 äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm, nr 2 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar

Datum och tid

Tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Parterna på svensk arbetsmarknad har under lång tid genom kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar kompletterat den allmänna arbetsskadeförsäkringen. De kollektivavtalade försäkringarna träder som huvudregel in först när Försäkringskassan godkänt en arbetsskada. Vid olycksfall och vid vissa sjukdomar som återfinns på den s.k. ILO-listan krävs inget tidigare godkännande av Försäkringskassan. De kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna har fått en allt större betydelse då inkomsttaket i den allmänna försäkringen inte förändrats i kombination med allt större svårigheter att få en arbetsskada prövad och godkänd av Försäkringskassan. Seminariet utgår från fallstudier där deltagarna tillsammans med kursledarna går igenom de viktigaste villkoren i de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna. Under seminariet berörs TFA, TFA-KL samt PSA. Praktiska exempel med grupparbeten varvas med teoretiska inslag och diskussion. Efter seminariet är målet att deltagarna ska ha fått fördjupade kunskaper om de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna samt vilka utredningsåtgärder som behövs för att medlemmarna ska få ersättning. Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som har grundläggande kunskaper om de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna. Då seminariet främst berör de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna förutsätts deltagarna känna till den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Utrymme ges för deltagarna att fråga om specifika ärenden och handläggning.

Föreläsare

Jimmie Söndergaard och Elizabeth Östman

Anmälan

Senast den 15 oktober 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

LO-TCO Rättsskydd söker VD och chefsjurist