SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar

Datum och tid

Torsdagen den 18 november kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Parterna på svensk arbetsmarknad har under lång tid genom kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar kompletterat den allmänna arbetsskadeförsäkringen. De kollektivavtalade försäkringarna träder som huvudregel in först när Försäkringskassan godkänt en arbetsskada. Vid olycksfall och vid vissa sjukdomar som återfinns på den s.k. ILO-listan krävs inget tidigare godkännande av Försäkringskassan.  

De kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna har fått en allt större betydelse då inkomsttaket i den allmänna försäkringen inte förändrats i kombination med allt större svårigheter att få en arbetsskada prövad och godkänd av Försäkringskassan.  

Under seminariet berörs TFA, TFA-KL samt PSA. Praktiska exempel med grupparbeten varvas med teoretiska inslag och diskussion.  

Efter seminariet är målet att deltagarna ska ha fått fördjupade kunskaper om de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna samt vilka utredningsåtgärder som behövs för att medlemmarna ska få ersättning.   

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som har grundläggande kunskaper om de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna. Då seminariet främst berör de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna förutsätts deltagarna känna till den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Utrymme ges för deltagarna att fråga om specifika ärenden och handläggning.  

OBS: anmälningsformuläret kan inte öppnas i Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare (t.ex. Edge, Chrome, Firefox, mobilwebbläsare, mm).

Föreläsare

Magnus Eriksson och Erika Engman Litfeldt

Anmälan

Senast den 4 november

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!