SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Indrivning av lön

Datum och tid

Torsdag den 17 november 2022 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Ett av våra vanligaste ärenden är att en arbetsgivare har svårt att betala ut lönen pga ekonomiska problem. Vissa arbetsgivare försöker på olika sätt tjäna pengar på att inte betala ut lön eller betala för lite. Om en fordran preskriberas pga fackets misstag vållar det naturligtvis berättigat missnöje bland medlemmarna och dessutom kan facket bli skadeståndsskyldigt. Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att göra rätt saker från början när medlemmar inte får ut sin lön. Vi går bl. a. igenom:
  • vad som måste utredas och hur man gör det
  • vilka frister som måste iakttagas
  • hur man försätter en arbetsgivare i konkurs
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut samt hur och när den ska skickas
  • vilka regler som gäller för lönegaranti
  • kort om vad som gäller för de anställda efter konkursen.
Seminariet har en praktisk inriktning och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar.

Föreläsare

Jörgen Nilsson och Styrmir Olafsson

Anmälan

Senast den 17 oktober 2022

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.