Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarium nr 1, 3 och 4 äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm, nr 2 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Föreningsrättskränkningar och skyddet för våra förtroendevalda

Datum och tid

Torsdagen den 28 november 2019 kl. 9.30 – 16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Föreningsrätten är av central betydelse för våra möjligheter att verka fackligt. Att reglerna är viktiga framgår bland annat av att våra fackliga företrädare 1906 var beredda att ge arbetsgivaren all makt på arbetsplatsen mot att föreningsrätten respekterades. I vår verksamhet får vi ganska ofta frågor kring var gränserna går och om en arbetsgivares åtgärder eller uttalanden går att angripa som en föreningsrättskränkning. Det är inte helt lätt att avgöra vad som går att angripa rättsligt. Det finns dock ett antal rättsfall från Arbetsdomstolen som besvarar många av frågorna. Vid detta seminarium går vi igenom vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en föreningsrättskränkning. Vi redogör också för förtroendemannalagen och det extra skydd som finns i den lagen. Frågor vi tar upp är bland annat:
  • Vem skyddas av reglerna?
  • Hur ”elak” kan en arbetsgivare vara innan det blir en föreningsrättskränkning?
  • Vem har bevisbördan för de olika rekvisiten?
  • Var går gränsen mellan yttrandefriheten och föreningsrättskränkning?
  • Hur kompletterar förtroendemannalagen föreningsrättsskyddet?
  • När kan facket lägga tolkningsföreträde?
Seminariet vänder sig till ombudsmän och erfarna förtroendevalda som kommer i kontakt med dessa frågor.

Föreläsare

Annett Olofsson och Susanna Kjällström

Anmälan

Senast den 8 november 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

LO-TCO Rättsskydd söker VD och chefsjurist