SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

En sjukförsäkring i gungning

Datum och tid

Torsdag den 25 maj 2023 kl. 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Tillämpningen av sjukförsäkringen har under flera år inneburit att många av våra medlemmar nekats sjukpenning eller fått redan beviljad sjukpenning indragen med motivering att de kan klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Det har även varit svårt att få sjukersättning och möjligheterna att få rehabilitering har i praktiken varit små.

 

Den förra regeringen genomförde en rad lagförändringar för att förbättra sjukförsäkringen. De förändringarna utvärderas för närvarande av Regeringskansliet och nyligen har det tillkommit ett tilläggsdirektiv som bland annat ska se över behovet av ytterligare lagstiftning. Framtiden för sjukförsäkringen såsom den ser ut i dag är därmed oviss.

 

Vid seminariet kommer vi att ge en överblick av sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och aktuella domar. Vi kommer också att redovisa huvuddragen i den pågående utredningen som berör sjukförsäkringen samt de uppdrag som Regeringen nyligen lämnat till Försäkringskassan.

 

Seminariet vänder sig till de som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper.

Föreläsare

Elizabeth Östman och Nataša Mirosavić

Anmälan

Senast den 26 april 2023

Pris

4.500 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.