SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och lojalitet

Datum och tid

Tisdagen den 23 november 2021 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Arbetstagare är bunda av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten framgår inte av några uttryckliga bestämmelser utan utgör en s k dold klausul i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, och brukar beskrivas som att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Vad innebär det närmare i praktiken? Och har arbetsgivaren också en lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren? 

Seminariet behandlar lojalitetsplikten i förhållande till arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt. Frågorna aktualiseras inte minst vid användningen av sociala medier, något som för de flesta är en självklarhet och som många ägnar mycket tid åt i sin vardag. Kan det en arbetstagare skriver på t ex Facebook eller en blogg påverka anställningen? Har det någon betydelse om arbetsgivaren tillhör den privata eller offentliga sektorn? Vilka möjligheter har en arbetstagare att framföra kritik mot arbetsgivaren utan att riskera repressalier och andra negativa konsekvenser? Och vad innebär det s k meddelarskyddet? 

Under seminariet redogörs för relevant rättspraxis och lagstiftning, däribland Visselblåsarlagen, som till följd av ett EU-direktiv kommer att innebära en ökad trygghet för visselblåsare framöver jämfört mot dagens reglering. Deltagarna kommer även att få delta i olika gruppdiskussioner där de aktuella frågorna problematiseras.   

Seminariet vänder sig till alla som har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och som kommer i kontakt med dessa frågor. 

OBS: anmälningsformuläret kan inte öppnas i Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare (t.ex. Edge, Chrome, Firefox, mobilwebbläsare, mm).

Föreläsare

Maria Fridolin och Linn Munthe

Anmälan

Senast den 9 november 2021

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!